Blog

Bán nệm nước cho khách hàng nóng tính cũng khổ

Trưa qua, chúng tôi nhận được cú điện thoại từ một khách hàng đã mua nệm nước mát một tháng trước, xin chúng tôi đổi nệm nước mới vì đã làm nó xì nước. Sau khi được đổi, thì trưa qua gọi điện nói rằng mắt nhìn thấy ngắn hơn nệm nước trước. Chị khách trẻ đã nói rằng theo chị thấy bằng mắt rõ ràng thì nệm nước 1m8 x 75cm lần trước dài hơn lần này. Sau khi nhìn hai hình ảnh, phân tích kỹ lưỡng và thấy…

Chi tiết