Month: December 2018

Bệnh viện nóng nên người bệnh mua nệm nước nằm

Nệm nước / đệm nước dành cho người già

Những ngày qua, khi trời nắng nóng lên đến tột cùng ở Sài Gòn, thì nhiều người già và bệnh nhân khó tránh khỏi sự khó chịu do phải nằm nhiều để nghỉ dưỡng và chữa trị bệnh tật. Vì

Chuyên mục Blog